Arbeta med kortkommando

När du arbetar med verifikationer, kundfakturor och leverantörsfakturor kan du använda kortkommandon, för att förenkla och effektivisera ditt arbete när du behöver mata in stora mängder information.

Observera att kortkommandona gäller enbart för dig som har  PC.

Följande kommandon kan du använda i Bokföring - Verifikationer:

Ctrl+Alt+N Skapa ny verifikation.
Pil ner (↓) När markören placeras i fältet öppnar pil ner dialogen som är kopplad till fältet, exempelvis kalendern.
Ctrl+Alt+N Lägg till nytt bokföringsförslag om markör står på Bokföringsförslag och fönster med bokföringsförslag är öppet.
Ctrl+Alt+N Lägg till nytt konto, när listan med konton är öppen.
Ctrl+Alt+S Bokför verifikation.
Ctrl+Alt+Enter Bokför verifikation.
Ctrl+Alt+X Avbryt arbete med manuell verifikation.
Ctrl+Alt+X Stäng aktuellt fönster.
Ctrl+Alt+A Öppna fönstret där du kan koppla en bild till verifikationen.
Ctrl+Alt+U Ta bort koppling av bild till manuell verifikation när fönstret för kopplade bilder är öppet.
Tab Används för att stega framåt mellan fält.
Enter Används för att stega framåt.
Blanksteg och pil-tangent Blanksteg för att markera ett val och pil-tangent ← eller → för att gå mellan valen.

Följande kommandon kan du använda i Inköp - Leverantörsfakturor:

Ctrl+Alt+N Skapa ny leverantörsfaktura.
Pil ner (↓) När markören placeras i fältet öppnar pil ner dialogen som är kopplad till fältet, exempelvis kalendern.
Ctrl+Alt+S Visar alternativ för att spara och bokföra fakturan.
Ctrl+Alt+Enter Visar alternativ för att spara och bokföra fakturan.
Ctrl+Alt+X Avbryt arbete med leverantörsfaktura.
Ctrl+Alt+X Stäng aktuellt fönster.
Ctrl+Alt+A Öppnar fönstret för koppling av bildunderlag.
Ctrl+Alt+U Ta bort koppling av bild till manuell verifikation när fönstret för kopplade bilder är öppet.
Ctrl+Alt+P Används för att öppna fönstret Periodisera kostnader.
Tab Används för att stega framåt mellan fält.
Enter Används för att stega framåt mellan fält.
Blanksteg och pil-tangent Blanksteg för att markera ett val och pil-tangent ← eller → för att gå mellan valen.

Följande kommandon kan du använda i Försäljning - Kundfakturor:

Ctrl+Alt+N Skapa ny kundfaktura.
Pil ner (↓) När markören placeras i fältet öppnar pil ner dialogen som är kopplad till fältet, exempelvis kalendern.
Ctrl+Alt+S Visar alternativ för att spara och bokföra fakturan.
Ctrl+Alt+Enter Visar alternativ för att spara och bokföra fakturan.
Ctrl+Alt+X Avbryt arbete med kundfaktura.
Ctrl+Alt+X Stäng aktuellt fönster.
Ctrl+Alt+A Koppla bild till kundfaktura.
Tab Används för att stega framåt mellan fält.
Enter Används för att stega framåt.
Blanksteg och pil-tangent Blanksteg för att markera ett val och pil-tangent ← eller → för att gå mellan valen.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa manuell verifikation