Skicka betalning av leverantörsfaktura med aktiv bankkoppling

Den här funktionen är endast tillgänglig om du har en aktiv bankkoppling där leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning.

När du har en aktiv bankkoppling skickas dina leverantörsfakturor automatiskt till banken för betalning, när de registrerats i Visma eEkonomi Smart. Beroende på vilken bank du har bankkoppling med och de inställningar du aktiverar i programmet kan fakturorna antingen skickas en och en till banken eller som betalningsfil.

Relaterade avsnitt

Skicka betalningsfil
Arbeta med bankkoppling