Behandla flera

Denna funktionen gör det möjligt för dig att behandla flera betalningspåminnelser eller fakturautkast på en gång.

Betalningspåminnelser

Om du har flera obetalda förfallna kundfakturor, kan du välja att skicka betalningspåminnelser till flera kunder på en gång. Även om du behandlar flera fakturor på en gång kan du lägga till påminnelseavgift och välja hur de enskilda påminnelserna ska skickas.

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Välj Obetalda kundfakturor.
 3. Välj Behandla flera fakturor.
 4. Markera de fakturor du vill skicka betalningspåminnelse för.
 5. Välj hur du vill skicka betalningspåminnelserna och om du vill ändra påminnelseavgiften.
Påminnelseavgiften hämtas från Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter men kan justeras direkt på vardera faktura.
 1. Välj Genomför åtgärder.

Fakturautkast

Om du har sparade fakturautkast kan du välja att skapa fakturor av flera fakturautkast på en gång.

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Välj Utkast.
 3. Välj Behandla flera fakturautkast.
 4. Markera de utkast du vill skapa fakturor av.
 5. Välj hur du vill skicka fakturorna. Du kan välja olika sätt för de olika fakturorna.
 6. Välj Genomför åtgärder.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar
Skicka betalningspåminnelse

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.