Skicka betalningspåminnelse

Om en faktura har förfallit kan du skicka en betalningspåminnelse till kunden. Notera att originalfakturan inte bifogas i påminnelsen. Inställningar för påminnelsehantering gör du under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Faktureringsuppgifter.

Påminnelser inte kan skickas som e-fakturor.

Påminnelseavgiften hämtas från Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter men kan justeras för varje faktura.

Om du har registrerat en betalning för en del av fakturan visar betalningspåminnelsen det belopp som återstår att betala. Detta kan till exempel vara aktuellt om du arbetar med rot-/rutavdrag och inte fått full skattereduktion för en faktura du sökt pengar för. En text kommer då att visas på betalningspåminnelsen som informerar kunden om att de måste betala det återstående beloppet.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj fliken Obetalda kundfakturor.
  3. Välj den faktura du vill skicka betalningspåminnelse för.

Funktionen Hantera flera gör det möjligt att skicka flera betalningspåminnelser på en gång.

  1. Välj Åtgärder - Påminnelse.
  2. Bestäm om du ska lägga till en påminnelseavgift eller inte. Du kan ta bort raden med avgiften om du inte vill ange ett belopp.
  3. Gör något av följande:
Skicka påminnelse via e-post Påminnelsen skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret.
Skicka betalningspåminnelse via Kivra Betalningspåminnelsen skickas automatiskt till din kunds Kivra-brevlåda.
Skriv ut påminnelse som pdf Påminnelsen sparas som pdf och kan skrivas ut på papper.

På den faktura som påminnelsen avser visas nu information om när fakturan förföll, när du skrev ut betalningspåminnelsen, eventuell påminnelseavgift och hur du skrev ut/skickade den.

Tips! Om du har kundfakturor som förfallit till betalning kan du använda Visma Påminnelse Direkt, som är en kostnadsfri tjänst från Amili (tidigare Visma Financial Solutions), där du får hjälp med att driva in betalningar för dina förfallna kundfakturor. Vi fixar dröjsmålsräntan och all inkasserad dröjsmålsränta betalas automatiskt ut till dig. Läs mer i avsnittet Visma Påminnelse Direkt.

Relaterade avsnitt

Kreditera kundfaktura
Företagsinställningar
Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast
Visma Påminnelse Direkt