Registrera en kundförlust

Du kan bokföra kundförluster som antingen befarade eller konstaterade.

Om du tror att kunden inte kan betala, t ex efter upprepade påminnelser eller om du skickat för inkasso, ska försäljningsbeloppet exklusive moms bokföras som befarad kundförlust. Om du vet att kunden inte kan betala, t ex vid konkurs, ska försäljningsbeloppet och momsen bokföras som konstaterad kundförlust. Konstaterade kundförluster bokförs oftast i samband med årsavslut. Du kan också bokföra befarade eller konstaterade kundförluster för delbetalda fakturor.

För att momsredovisningen ska bli rätt när du bokför en kundförlust ska momskod 05 läggas till för kontot 6351 - Konstaterade förluster på kundfordringar. Du gör det genom att redigera bokföringskontot under Inställningar - Kontoplan.

Alternativt kan du öppna verifikationen som skapas när du bokförde den konstaterade kundförlusten och välja Åtgärder - Korrigera momskod och lägga till momskod 05 för raden med konto 6351. Gör du på detta viset justeras momskoden bara för just den verifikationen.

Om du har aktiverat inställningen Använd automatisk momsberäkning, behöver du vid registrering av kundförlust avaktivera den. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter.
  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj den faktura som du vill registrera som kundförlust.
  3. Välj Åtgärder - Registrera kundförlust.

Observera att du inte kan bokföra en befarad eller konstaterad kundförlust löpande under året om du använder dig av kontantmetoden som bokföringsmetod. När du använder kontantmetoden bokas din kundfordran upp i slutet av året och därefter har du möjlighet att registrera en kundförlust så som beskrivs här.

  1. Välj om du vill bokföra fakturan som befarad eller konstaterad kundförlust och fyll i övriga uppgifter för registreringen.
  2. Välj Bokför .

Om du vill ha exempel på hur du bokför en befarad eller konstaterad kundförlust kan du läsa mer om det i vårt forum.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor
Kreditera kundfaktura
Ångra en kundförlust