Bokföringsförslag

Inställningarna för bokföringsförslag öppnas genom att välja Inställningar och sedan välja Bokföringsförslag i menyn.

För att underlätta bokföring av återkommande händelser kan du använda dig av bokföringsförslag när du registrerar övriga uttag och insättningar samt dina manuella verifikationer. Fördelen med att använda bokföringsförslag är att det går fortare att registrera en händelse när rätt konton är förvalda och det i många fall även är angivet om bokföring ska ske i debet eller kredit.

Programmet innehåller några bokföringsförslag som standard. Dessa kan inte ändras eller tas bort. Du kan istället skapa nya bokföringsförslag genom att utgå från ett redan befintligt förslag som du kopierar och redigerar. Bokföringsförslag som du själv har skapat kan du både redigera och ta bort.

Relaterade avsnitt

Lägg till nytt bokföringsförslag
Lägg till nytt konto