Lägg till nytt konto

Om du behöver lägga till ett nytt konto.

  1. Välj Inställningar - Kontoplan för att öppna menyn.
  2. Välj Nytt konto.
  3. Fyll i Kontonummer, Namn och Momskod.
  4. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Kontoplan
Importera eller exportera kontoplan
Låsa upp eller låsa konto för manuell registrering