Skapa kundfaktura

Om du vill att vi visar dig hur du gör inne i programmet, klicka på Guida mig. Guiden är endast tillgänglig när hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Välj Ny kundfaktura.
  3. Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
  4. Fyll i fakturadatumet. Datumet i fältet Förfallodatum fylls i automatiskt.
  5. Lägg till de artiklar du vill fakturera eller lägg till en ny artikel. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.

Det går bra att använda negativa rader om du behöver det. Det är bara att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ. Se även Rabatt under Nyttiga tips för mer information.

  1. Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
Bokför och skicka via e-post Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Ämnesfältet är förifyllt med fakturanumret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Bokför och skapa pdf Fakturan öppnas som pdf och kan skrivas ut på papper. Fakturan sparas under Obetalda fakturor.
Spara utkast Fakturan sparas under Utkast.

Du kan också välja att skapa en ny faktura genom att välja Försäljning - Kunder. Om du väljer det alternativet får du mer information om kundens inköp och betalningar.

Relaterade avsnitt

Lägg till kund
Skapa artikel
Kreditera kundfaktura
Lägg till/ändra eller ta bort logotyp

Sökord: Faktura, upprätta faktura, skapa faktura, minusrad, minuspost