Läs in data

För att få över data till Visma Ekonomiöversikt, kan du antingen läsa in en SIE-fil eller ladda upp data via Visma eEkonomi eller Visma Administration/Visma Förening. Är du redovisningsbyrå kan du även skicka en SIE4-fil från Visma Advisor Connect/Visma Byråstöd.

All import loggas under Inställningar - Import. Om Visma Ekonomiöversikt används i ett samarbete mellan en byrå och byråns kund, är det som standard bara byråns medarbetare som har tillgång till Inställningar. Du kan ställa in behörigheter under Inställningar - Behörigheter - Inställningar.

Du kan bestämma vilka användare som ska kunna importera SIE4-filer i Visma Ekonomiöversikt, men behörigheter för att importera data från ERP-system hanteras inte i Visma Ekonomiöversikt.

Relaterade avsnitt

Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration/Visma Förening
Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma eEkonomi
Ta bort data för det senaste räkenskapsåret

Supportforum