Utbetalningstypen Representation

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

När du i programmet skapar en ny utbetalning för representation får du förslag på hur stort momsavdrag som ska göras för representation då företaget betalat sådan mat och/eller dryck som inte är enklare förtäring. Programmet följer då de regler som finns i lagstiftningen enligt den tolkning som Skatteverket gjort i sitt ställningstagande Dnr 131 519171-16/111.

Dessutom finns ett utfällbart avsnitt där du får förslag på kostnadsavdrag och momsavdrag för så kallade kringkostnader i samband med representation, exempelvis för biljetter till evenemang eller kostnader för aktiviteter.

Programmet beräknar dessutom hur stor del av de olika utgifterna som i enskilda fall inte alls är avdragsgilla.

Om du representerat genom att bjuda på en enklare förtäring är hela kostnaden och momsen avdragsgill och då använder du utbetalningstypen Övriga utgifter. Enligt Skatteverket får enklare förtäring inte kosta mer än 60 kr per person exklusive moms.

Ange först antal deltagare

För att överhuvudtaget kunna få förslag på avdrag från programmet anger du först hur många som deltog vid representationstillfället, vilket normalt brukar vara minst två personer.

Beräkna momsavdrag för utgifter vid måltider

Numera är utgifter för måltider vid representation inte skattemässigt avdragsgilla alls i inkomstdeklarationen, men en viss del av momsen kan fortfarande vara avdragsgill.

Avdraget för moms får normalt beräknas enligt två alternativa metoder.

Enligt den ena metoden får avdrag göras med hela momsen på utgiften upp till högst 300 kr per deltagande person exklusive moms. Består måltiden av förtäring som beskattas med olika momssatser, ska en proportionering av momsavdraget göras.

Enligt den andra metoden gör man momsavdrag med ett schablonbelopp på 46 kr per person, dock högst med den moms per person som har betalats. Består måltiden enbart av mat och annat som beskattas med momssatsen 12 procent, får momsavdraget dock vara högst 36 kr per person.

Ange storleken på utgifter och moms

Du anger kostnaden inklusive moms på mat och annat som belagts med 12 procent i moms och därefter kostnaden för alkohol och annat som belagts med 25 procent i moms.

Du måste även ange hur stor del av respektive kostnad som består av debiterad moms.

Programmet föreslår avdragsbelopp

När du lämnat nödvändiga uppgifter föreslår programmet det totala belopp som får dras av i moms för måltidskostnaderna vid representationstillfället. Programmet väljer då alltid att beräkna momsavdraget enligt den metod som ger det högsta beloppet.

Hela utgiften bokförs som en kostnad i firman. Även den summa som inte är skattemässigt avdragsgill tas alltså av programmet med som en kostnad i bokföringen.

Den bokförda kostnaden kommer dock i regel att justeras när programmet gör deklarationen för firman, eftersom en del av kostnaden oftast inte är skattemässigt avdragsgill.

Beräkna avdrag för kringkostnader vid representation

I ett utfällbart avsnitt kan du även låta programmet beräkna kostnadsavdrag och momsavdrag för så kallade kringkostnader som uppkommit i samband med representation, exempelvis för biljetter till evenemang eller kostnader för aktiviteter.

När det gäller kringkostnader vid representation så får man fortfarande göra ett visst skattemässigt avdrag för kostnaderna. Kostnadsavdrag för kringkostnader får göras med 180 kr per deltagande person exklusive moms. Dessutom får momsavdrag göras med momsen på den skattemässigt avdragsgilla delen av kringkostnaderna.

Ange storleken på utgifter och moms

Du anger kostnaden inklusive moms för kringkostnaderna fördelade på de tre olika momssatser som kan vara aktuella.

Du måste även ange hur stor del av respektive kostnad som består av debiterad moms.

Programmet föreslår avdragsbelopp

När du lämnat nödvändiga uppgifter föreslår programmet det totala belopp som får dras av som kostnadsavdrag respektive momsavdrag för kringkostnaderna.

Hela utgiften bokförs som en kostnad i firman. Även den summa som inte är skattemässigt avdragsgill tas alltså av programmet med som en kostnad i bokföringen.

Den bokförda kostnaden kommer dock i regel att justeras när programmet gör deklarationen för firman, eftersom en del av kostnaden oftast inte är skattemässigt avdragsgill.

Egen inmatning av avdragsgilla belopp

Om företaget enbart delvis har avdragsrätt för moms kan en manuell justering av programmets förslag för avdragsgilla belopp vara nödvändig.

Relaterade avsnitt

Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.