Utbetalningstypen Skattefri milersättning

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

Utbetalningstypen Skattefri milersättning används när företaget ska betala ut milersättning till dig som driver firman, när du har använt en egen bil för resor i företaget. Den används även när resan företagits med en tjänstebil och du själv har betalat drivmedlet för resan. På vismaspcs.se kan du läsa mer om milersättning.

Använd alltid Skattefri milersättning som utbetalningstyp när du gör uttag för egna bilresor i firman. Inmatningarna används inte bara i bokföringen, utan behövs också för att Skatteverket i deklarationen brukar kräva in särskilda upplysningar om det här slaget av utgifter. När du använt denna ubetalningstyp kan programmet automatiskt svara på sådana frågor i deklarationen.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Använd utbetalningstypen Lön m m för milersättning till anställda

Du ska däremot inte använda denna utbetalningstyp om du ska betala ut en milersättning till eventuella anställda i firman.

Då ska du istället använda utbetalningstypen Lön m m. Annars kommer inte alla uppgifter i deklarationen att bli korrekta. Både skattefri och skattepliktig milersättning till anställda ska nämligen anges i samma fält på deklarationsblanketten NE.

Du anger då den totala milersättningen i fältet för lön och anger eventuell preliminärskatt som dragits från milersättningen.

Betala enbart skattefri ersättning för företagarens egna resor

För dig som driver firman finns det ingen som helst anledning att ta ut större milersättning än den som är skattefri. Detta eftersom resten ändå räknas som vilket uttag som helst och du får betala full skatt på den ersättning som inte är skattefri, vad du än kallar den.

I regel är det dock alltid bäst att låta företaget betala drivmedel för tjänsteresorna med en tjänstebil.

Programmet ger en viss liten beräkningshjälp för beräkning av skattefri milersättning. När du skriver in antalet mil för tjänsteresor och väljer den typ av bil som använts för tjänsteresan, beräknar programmet vilket belopp som du kan ta ut i skattefri ersättning från Bankkonto/Girokonto eller Kassa.

Gör anteckningar

Det krävs att du kan bevisa att det varit fråga om tjänsteresor om Skatteverket gör en kontroll. Därför bör du anteckna uppgifter om varje tjänsteresa. Det gäller datum för resan och ändamålet med resan. Vidare bör du notera vem du har besökt och varför, vilka orter du rest till samt resans längd.

Ett sätt att göra dessa noteringar, är att först göra inmatningen i kassaboken om det antal mil som ersättningen avser. Därefter kan du göra en utskrift av kassaboksposten. På utskriften kan du för hand skriva in de uppgifter som krävs om själva resan. Utskriften kompletterad med dina anteckningar om resan kan du sedan sätta in i din pärm för verifikationer som underlag för kassaboksposten.

Vidarefakturering av milersättning

Det förekommer ibland att man vidarefakturerar kostnaden för resor med egen bil eller tjänstebil.

När en sådan vidarefakturering sker kommer hela fakturabeloppet att behandlas som en skattepliktig inkomst i företaget, oavsett hur du motiverar det fakturabelopp som du vill ha från kunden.

Själva uttaget av den skattefria milersättningen till dig själv gör du alltid på det sätt som beskrivs ovan, oavsett om företaget vidarefakturerar kostnaden eller inte och oavsett vilken ersättning per mil som du tar ut när du vidarefakturerar en bilresa.

Relaterade avsnitt