Utbetalningstypen Skattefria traktamenten

Här beskrivs utbetalningstypen skattefria traktamenten. Om du vill läsa mer om traktamenten kan du göra det på sidan Traktamente - Vad är traktamente?.

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

Utbetalningstypen Skattefria traktamenten används när du ska betala ut helt skattefria traktamenten till dig själv, när du gjort resor för företagets räkning som varit förenade med övernattning.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Om du till en utomstående anställd enbart ska betala ut traktamenten som är skattefria, kan du också använda denna utbetalningstyp. Betalar du ut en delvis skattepliktig milersättning till en utomstående anställd, är det nödvändigt att istället använda utbetalningstypen Lön m m.

Betala enbart skattefria traktamenten för företagarens egna resor

För dig som äger företaget finns det ingen som helst anledning att ta ut större traktamenten än de som är skattefria. Detta eftersom resten ändå räknas som vilket uttag som helst och du får betala full skatt på den ersättning som inte är skattefri, vad du än kallar den.

Programmet ger en viss liten beräkningshjälp. När du skriver in antalet dagar med helt eller halvt traktamente för tjänsteresorna beräknar programmet vilket belopp som kan tas ut i skattefri ersättning före eventuella avdrag.

Det krävs att bolaget kan bevisa att det varit fråga om tjänsteresor med övernattning om Skatteverket gör en kontroll. Därför bör anteckningar göras om varje tjänsteresa. Det gäller datum för resan och ändamålet med resan. Vidare bör noteras vem som besökts och varför, samt vilka orter resan gått till.

Ett sätt att göra noteringarna, är att först göra inmatningarna i kassaboken om traktamenten och ev avdrag på dessa (se nedan). När inmatningen är klar kan du göra en utskrift av kassaboksposten. På utskriften kan du för hand skriva in de uppgifter som krävs om själva resan. Utskriften kompletterad med anteckningar om resan kan du sedan sätta in i din pärm för verifikationer som underlag för kassaboksposten.

Beräkna avdrag från traktamente

Det kan vara förmånligt att låta företaget bekosta frukost, lunch eller middag under tjänsteresan. Då måste du visserligen göra en nedsättning av traktamentet och det uppstår dessutom en kostförmån, men vid många tillfällen är priset på en måltid såpass högt att det ändå lönar sig.

I programmet måste du ange ett belopp för avdrag från ditt traktamente om företaget bekostat frukost, lunch eller middag under tjänsteresan och du redan har tagit ut fullt traktamente. Samma gäller om du blivit bjuden på lunch/middag av någon affärsbekant.

Kostförmåner anges i Årsrutiner

Om lunch eller middag bekostats av firman och det inte har skett i samband med representation, uppstår även en kostförmån.

Värdet av kostförmåner beräknas enligt en schablon och ska inte tas med i kassaboken. Uppgift om årets kostförmåner anges istället i programmets Årsrutiner som ett belopp för övriga förmåner på sidan Inkomst/avdrag som inte bokförts.

Vidarefakturering av traktamenten

Det förekommer ibland att man vidarefakturerar kostnaden för traktamenten.

När en sådan vidarefakturering sker kommer hela fakturabeloppet att behandlas som en skattepliktig inkomst i företaget, oavsett hur du motiverar det fakturabelopp som du vill ha från kunden.

Själva uttaget av skattefria traktamenten till dig själv gör du alltid på vanligt sätt, oavsett om företaget vidarefakturerar kostnaden eller inte.

Relaterade avsnitt

Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok