Använd rekommenderat utskriftsval, kommando

Du hittar kommandot Använd rek. utskriftsval under Försäljning - Fakturahantering.

Med det här kommandot kan du välja att använda de rekommenderade utskriftsvalen som visas i kolumnen Rekommenderat. När du väljer kommandot kommer utskriftsvalen du har i kolumnen Utskriftsval att ersättas med de som finns i kolumnen Rekommenderat. Du kan välja vilka fakturor du vill byta utskriftsval på genom att markera fakturorna i kolumnen Markering. Är det inga fakturor markerade får du möjlighet att byta utskriftsval på alla som har ett rekommenderat alternativ.

I samband med att du byter utskriftsval får du även möjlighet att ändra utskriftsvalet på kunden. Gör du det kommer det rekommenderade utskriftvalet att bli förvalt när du skapar en faktura till kunden nästa gång.

De rekommenderade utskriftsvalen visas endast om kunden vill ta emot fakturan som en e-faktura och du har ett annat utskriftval angett på fakturan.

Vill du kontrollera om det finns fakturor i din lista som har ett rekommenderat utskriftsval använder du kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Relaterade avsnitt