Kopiera/exportera tabellinnehåll

I de flesta tabeller i programmets listlägen kan du högerklicka och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Innehållet i tabellen kopieras och du kan sedan exportera det till exempelvis Excel/Google Sheet. Alla rader som visas i tabellen när du väljer Kopiera/exportera tabellinnehåll kommer att kopieras/exporteras. Vill du inte ta med alla rader kan du själv filtrera och göra olika urval för att endast visa de rader du vill få med. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Du kan själv välja vilka kolumner du vill kopiera eller exportera. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar om hur du lägger till och tar bort kolumner. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Gör så här:

  1. Se till att de rader som visas i tabellen är de som du vill kopiera/exportera.
  2. Högerklicka i tabellen du vill kopiera eller exportera, till exempel listläget i leverantörsregistret.
  3. Välj vilka kolumner du vill ska kopieras/exporteras.

I den vänstra tabellen visas de kolumner du kan välja att ta med, i den högra tabellen visas de kolumner som kommer att kopieras/exporteras. Du flyttar kolumnerna mellan tabellerna via pilarna.

  1. Välj Kopiera till urklipp eller Exportera till fil.

Om du väljer Kopiera till urklipp kommer tabellinnehållet att sparas i minnet och du kan sedan välja att klistra in det i ett annat program, t ex Excel.

Väljer du Exportera till fil exporteras innehållet till en xlsx-fil som du sedan kan öppna i till exempel Excel eller Google Sheet.

  1. Välj var du vill spara filen om du har valt Exportera till fil och klicka därefter på Spara.

När exporten är klar kan du välja att öppna mappen där du sparade filen, öppna filen eller välja OK och öppna filen vid ett senare tillfälle.

Relaterade avsnitt