Enheter, föreningsinställningar

Enheter hittar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Artiklar - Enheter.

Här anger du de artikelenheter du vill kunna arbeta med och deras benämning. Du kan välja bland de enheter du skriver in här när du registrerar en ny artikel. De enheter du då väljer visas som förslag vid fakturahanteringen.

När du ska plocka en enhet har du exakt samma möjligheter, men fönstret ser då lite annorlunda ut.

I tabellen lägger du in enhet, kommentar och hur många decimaler enheten ska visas med. Du kan arbeta på två olika sätt där. Du kan antingen skriva in alla uppgifterna, eller så kan du lägga till enheter genom att hämta SI-koden.

Du kan även lägga upp nya, ändra och radera befintliga enheter.

Relaterade avsnitt

Artiklar, föreningsinställningar
Artikelgrupper, föreningsinställningar
Artikelkonteringar, föreningsinställningar
Arbeta med fliken Kommando