Artiklar, föreningsinställningar

Här anger du några basinställningar för hanteringen av artiklar i programmet. Under Normalvärden för nya försäljningsprislistor skriver du in den avrundning som ska användas vid prisomräkning av artikelpriser i försäljningsprislistor.

Inställningarna under Normalvärden för ny artikel är värden som används som förslag när du lägger upp en ny artikel. Du kan göra separata inställningar för de olika dokumenten. Det du anger här läggs in som förslag.

Du kan även välja vilken radtyp som ska skapas automatiskt på första raden i varje nytt dokument, antingen artikelrad eller textrad.

Relaterade avsnitt

Artikelgrupper, föreningsinställningar
Artikelkonteringar, föreningsinställningar
Enheter, föreningsinställningar