Uppgifter från Visma Bokslut

Uppdatera

För de företag för vilka du i företagstablån importerat en XML-fil från Visma Bokslut, alternativt importerat direkt från Visma Bokslut kan du nu hämta in, uppdatera, dessa värden till årsredovisningsmatrisen (Uppgifter ÅR).

  1. Markera det eller de företag för vilka du vill uppdatera årsredovisningsuppgifter från XML-filen eller bokslutet.
  2. Välj Uppdatera.

Ny import

För att enbart hämta in uppgifter från en XML-fil eller direkt från Visma Bokslut till Uppgifter ÅR, utan att uppdatera företagstablån för det aktuella företag, gör du på följande sätt:

  1. Markera det företag för vilket du vill hämta in nya uppgifter. Endast ett företags uppgifter kan importeras åt gången.
  2. Klicka på knappen Ny import.
  3. Välj om du ska importera från exporterad fil eller Visma Bokslut/Visma Koncern. I det fall företaget du valt är en underkoncern sker importen från Visma Koncern, annars alltid från Visma Bokslut.
  4. Peka ut den fil eller det bokslut du vill importera från.

Finns det noter eller uppgifter som inte finns upplagda i koncernens årsredovisning, men som finns med i XML-filen eller bokslutet från ett dotterföretag, kommer dessa ut på en fellista som heter Id som saknas. Här rekommenderar vi att du skriver ut listan och sedan fullföljer importen.

För att få in dessa värden i Uppgifter ÅR gör du enklast så att du stänger ner Uppgifter ÅR, skapar den eller de noter som saknas och lägger upp rader som saknas. När du sedan går in i Uppgifter ÅR igen eller förhandsgranskar årsredovisningen så har även dessa belopp uppdaterats.

Om bokslutet i Visma Bokslut är skapat för e-räkenskap (elektronisk årsredovisning) kan import av årsredovisningsuppgifter till Uppgifter ÅR inte göras.

Relaterade avsnitt

Importera årsredovisningsuppgifter från Visma Bokslut