Installationsanvisning Visma Koncern

Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen

  • Börja med att installera Visma Byråstöd om du ska använda det. Läs mer i installationsanvisningen som följer med Visma Byråstöd.
  • Tänk på att inte ha några andra program igång när du gör installationen/uppdateringen.
  • Innan du installerar den här versionen ska du ta en säkerhetskopia på ditt/dina företag. Läs mer i avsnittet Säkerhetskopiering.

Nya versioner

För att få tillgång till nya funktioner och förbättringar i programmet är det viktigt att du installerar nya versioner. Du laddar ner den senaste versionen på vismaspcs.se/support.

Gör så här när du installerar programmet

  1. Starta installationen genom att dubbelklicka på filen som du har hämtat från Visma Spcs hemsida. Om du installerar programmet från ett USB-minne, börjar du med att ansluta USB-minnet till datorn.
  2. Klicka på Installera och följ anvisningarna som leder dig genom installationen.
  3. Vi rekommenderar att du accepterar standardinställningarna som föreslås.

  4. När installationen är klar klickar du på Slutför.
  5. Om du använder företagsversionen, läggs en programikon till på ditt skrivbord. Annars startar du programmet via Visma Byråstöd.

Aktivera programmet

När du startar programmet aktiverar du det genom att ange ditt kundnummer och organisationsnummer. Aktiveringen kan ske på två sätt beroende på om du är uppkopplad via internet eller inte, följ guiden.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.