Installation i nätverk, teknisk beskrivning för version 2023.4 eller senare

I version 2023.4 av Visma Lön 300 uppdaterade vi till ett säkrare och mer standardiserat inloggningssätt mot SQL Server (Windows egen autentisering). Det kan hända att man vid inloggning i Visma Lön 300 på servern ser sina företag, men vid inloggning på den anställdes dator, får meddelande om att “Servernamn”\VISMA inte kan nås.

Vid en standardinstallation av Visma Lön 300 lokalt på en dator, skapas användargruppen SpcsUsers på den anställdes dator. Vid en server-/arbetsplatsinstallation skapas gruppen på servern, d.v.s på datorn som agerar server (där SQL-servern är installerad) och inte på användarens dator.

  • För att det nya inloggningssättet ska fungera i nätverk måste användaren vara känd på servern. Därför måste den anställdes dator och servern ligga i samma nätverk/domän/Entra ID (tidigare kallat AzureAD). Läs mer om installation i avsnittet Installation på arbetsstation.

För att Windows ska konfigurera användarkontot ska användaren logga in på servern en gång med sina inloggningsuppgifter.

  • Om Workgroup används, se till att användaren även har ett användarkonto på serven, med samma inloggningsuppgifter som på sin dator/arbetsplats.
  • Kontrollera att användaren finns med i gruppen SpcsUsers på serven.
  • Byt ut servernamnet till serverns IP-nummer i filen Startup.cfg på arbetsplatsen. Filen ligger som standard i programmappen C:\Program Files (x86)\Visma löneprogram. Servernamnet står efter SQLServer=.
  • Ta reda på serverns IP-nummer genom att starta kommandotolken på servern. Skriv in ipconfig och tryck Enter. IP-numret står efter IPv4 Adress.

Att tänka på

  • Som standard läggs Interactive eller Everyone till i denna grupp. Beroende på hur nätverksmiljön ser ut med lokalt AD, Entra ID, WORKGROUP etc. kan man behöva lägga till den grupp där användaren ingår, såsom DomainUsers eller annan lämplig grupp. Detta hanteras olika från företag till företag så det behövs någon med kunskap om nätverket samt administratörsbehörighet. Kan man inte lägga till en specifik användare eller grupp där användaren ingår kommer inte användaren åt databasen för Visma Lön.
  • Om man kör Visma Lön i en Workgroup som server/klient måste användaren som sitter på arbetsstationen (klienten) läggas upp som en användare på servern. För att användaren ska få tillgång till databasen måste användarnamn och lösenord vara samma på servern som på arbetsstationen.

När en ny användare är tillagd är det viktigt att man loggar in som användaren på servern så att Windows konfigurerar användarkontot på servern.

Kör man server/klient i en workgroup måste servern vara minst Windows Pro.

  • Om man har ett AD på en lokal server (minst Windows Server 2016) och har sina användare i Entra ID måste de synkroniseras. Det gör man med hjälp av Entra Connect. På så sätt kan man hantera sina användare och grupper även på en lokal server via det molnbaserade Entra ID. Läs mer om Microsoft Entra Connect och Integrera lokal Active Directory domäner med Microsoft Entra ID.
  • Har man en helt fristående Windows 10/11 som server som inte ingår i domänen där användarna finns måste denna maskin läggas till.

Relaterade avsnitt