Visma Lön 300

Engångsskattetabell 2019

Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster.

Årslön i kr

Lägst Högst Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet
0 19 669 0
19 670 63 200 10%
63 201 150 600 23%
150 601 375 800

30%

375 801 504 400 33%
504 401 629 600 53%
629 601 703 000 56%
703 001 1 630 700 61%
1 630 701   58%

Tabell för engångsbelopp där den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av pension m m.

Årslön i kr

Lägst Högst Preliminärt skatteavdrag i procent av engångsbeloppet
0 51 700 0
51 701 149 200 25%
149 201 246 900

30%

246 901 547 500

33%

547 501 733 300

53%

733 301  

58%

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.