Kan jag göra en manuell avsättning av arbetstidsförkortning?

Om du vill sätta av arbetstidsförkortning till tidbanken manuellt använder du löneart 4200 - Arbetstidsfork. Avs tid till tidbank eller 4201 - Arbetstidsfork. Avs tid till kompbank. Den anställde kan sedan ta ut timmarna med snabbvalet Tidbank.

I avsnittet Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning kan du läsa om hur du gör avsättningen automatiskt i Visma Lön 600.