Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning

Avsättning till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning kan tas ut som betald ledighet, pengar eller pensionspremieavsättning i den mån den tjänats in. Vem som har rätt till arbetstidsförkortning/arbetstidskonto, och vilka regler som gäller, styrs av kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln kan inte anslutas till arbetstidsförkortning.

Innan du gör avsättning till arbetstidskonto och/eller arbetstidsförkortning ska funktionen aktiveras för de anställda under Personal - Anställda, fliken Anställning. Läs mer i avsnittet Aktivera arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för anställd.

Gör så här för att göra avsättning för arbetstidskonto/arbetstidsförkortning:

 1. Välj Personal.
 2. Klicka på Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning.
 3. Klicka på knappen Inställningar.
 1. Välj för vilken period avsättningen ska göras vid Avsättningsperiod.
 2. Välj <Alla>, Arbetare eller Tjänstemän vid fältet Personalkategori.
 3. Ta bort markeringen i kolumnen Ta med om det är någon anställd som avsättning inte ska göras för.
 1. Markera Underlag avsättning om du vill ha ett detaljerat underlag för hur beräkning av avsättning till arbetstidskonto och arbetstidsförkortning görs per anställd och vilken beräkningsformel som används vid beräkning av saldot.
 2. Markera Sammanställning avsättning om du vill se en sammanställning för alla anställda.
 3. Klicka på Förhandsgranska om du vill kontrollera uppgifterna innan avsättningen görs.

Det är viktigt att du registrerar alla avvikelser som ger rätt till avsättningen för intjänandeåret innan du gör den definitiva beräkningen.

Om intjänandeåret är från 1 april till 31 mars registreras avvikelser som gäller för mars månad på lönen i april. Du måste då skapa aprillönen innan du beräknar avsättningen för att dessa avvikelser ska ingå i avsättningsunderlaget. Det räcker inte att avvikelserna är registrerade i kalendariet.

Om du under inställningarna för arbetstidsförkortning har markerat Avsättning ska beräknas automatiskt vid varje lönekörning ska du inte göra någon beräkning.

 1. Klicka på knappen Skapa avsättning.

En sammanställning över avsättningen visas. Du kan förhandsgranska och/eller skriva ut underlaget till skrivare eller spara som pdf-fil.

 1. Klicka på Stäng.
 2. Välj vilken lönekörning avsättningen ska registreras vid fältet Lönekörning.
 3. Klicka på Avsätt.

När avsättningen görs kommer timmarna att föras över i tidbanken eller i kompbanken för anställda som valt att ta ut avsättningen i ledig tid. För anställda som valt att ta ut avsättningen i pengar kommer beloppet att betalas ut på lönen. Pensionspremien kommer också att registreras på lönekörningen men bara för att visa att avsättningen är uttagen som pension. Inga pengar betalas ut eftersom det är arbetsgivaren som för över pengarna till anställdas avtalspension.

Snabbvalet Övriga tillägg/avdrag används för registreringen. Vilka lönearter som används beror på vilket val anställda har gjort. I avsnittet Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension kan du läsa om hur beräkningen görs.

Uttag av den avsättning som gjorts till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning görs med snabbvalet Tidbank i kalendariet. Läs mer i avsnittet Registrera komptid med snabbvalet Tidbank.

Du kan backa en avsättning som inte ligger på en låst lönekörning. Läs mer i avsnittet Backa avsättningen för arbetstidskonto/arbetstidsförkortning,

Relaterade avsnitt