Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning

Avsättning till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning kan tas ut som betald ledighet, pengar eller pensionspremieavsättning i den mån den tjänats in. Vem som har rätt till arbetstidsförkortning/arbetstidskonto, och vilka regler som gäller, styrs av kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Anställda med Kollektivavtal Detaljhandeln kan inte anslutas till arbetstidsförkortning.

Innan du gör avsättning till arbetstidskonto och/eller arbetstidsförkortning ska funktionen aktiveras för de anställda under Personal - Anställda, fliken Anställning. Läs mer i avsnittet Aktivera arbetstidskonto/arbetstidsförkortning för anställd.

Välj sedan Personal och klicka på Arbetstidskonto resp. Arbetstidsförkortning för att göra inställningar.

Uttag av den avsättning som gjorts till arbetstidskonto/arbetstidsförkortning görs med snabbvalet Tidbank i kalendariet. Läs mer i avsnittet Registrera komptid med snabbvalet Tidbank.

Relaterade avsnitt