Hur månadsrapporterar jag till Fora om en arbetare slutar under 2023 men får slutlön utbetald 2024?

Om en arbetare slutar under 2023 men får slutlön utbetald under 2024 ska den anställde tas med i månadsrapport under 2024 till Fora. Därför behöver den anställde uppmärkning.

Innan du kan rapportera lönerna till Fora månadsvis måste alla anställda ha en uppmärkning. Den används för att de anställda ska omfattas av rätt försäkringar och få rätt premier inbetalda till sin tjänste­pension.

När upp­märkningen är gjord i Visma Lön 600 behöver du bara göra ändringar om en ny arbetare anställs, om en tjänsteman byter personalkategori till arbetare, om en anställd slutar på företaget eller om ändringar görs i företagets kollektivavtal. Läs mer om uppmärkningen på fora.se.

Gör så här:

  1. Välj Personal - Anställda, fliken Rapportering.
  2. Markera Ansluten arbetare.
  3. Vid Gäller fr o m väljer du första dagen i utbetalningsperioden.
  4. Klicka på OK.
  5. Klicka på Spara.
  6. Avmarkera rutan Ansluten arbetare.
  7. Vid Gäller t o m väljer du andra dagen i utbetalningsperioden.

Om slutlönen betalas ut i januari väljer du 1 januari 2024 vid Gäller fr o m och 2 januari vid Gäller t o m.

Relaterade avsnitt