Hur rättar jag felregistrering av frånvaro från semestergrundande till ej semestergrundande?

Om du har registrerat fel typ av frånvaro vilket har lett till att frånvaron har blivit semestergrundande istället för ej semestergrundande behöver du korrigera detta så att ackumulatorer och värden som används vid semesterårsavslut ska bli korrekta.

Läs mer i avsnittet Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning.

Relaterade avsnitt