Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt. Vi har samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel. Du kan också titta på filmen Rätta fel från tidigare lönekörning.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en fältkod på arbetsgivardeklarationen är noll. Du kan inte redovisa ett minusvärde.

Om en fältkod har beräknats till ett belopp som är negativt för en anställd kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Detta görs manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Relaterade avsnitt