Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt. Vi har samlat några exempel på hur du gör om något blivit fel. Du kan också titta på filmen Rätta fel från tidigare lönekörning.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en ruta på arbetsgivardeklarationen är noll. Om ett belopp är negativt kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Det gör du manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Registreringar som gjorts i Visma Lön Anställd läggs in som snabbval i kalendariet i Visma Lön 600. Om en sådan tidsregistering blivit fel följer du instruktionen Korrigera registering som har gjorts via snabbval.

Relaterade avsnitt