Hur betalar jag ut den rörliga semesterlönen?

Rörlig semesterlön räknas bara fram vid semesterårsavslutet om du använt lönearter som påverkar den rörliga semesterlönen. Dessa lönearter har en markering vid Semestergrundande rörlig lön på fliken Övriga uppgifter under Lönearbete - Lönearter.

Gör så här för att betala ut rörlig semesterlön:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium och markera den anställde.
  2. Välj snabbvalet Semester, ersättning.
  3. Markera rutan Utbetalning rörlig semesterlön.
  4. Klicka på OK.

Hela den rörliga semesterlönen kommer att betalas ut som en klumpsumma.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.