När ska jag betala ut den rörliga semesterlönen?

Rörlig semesterlön räknas bara fram vid semesterårsavslutet om du använt lönearter som påverkar den rörliga semesterlönen. Dessa lönearter har en markering vid Semestergrundande rörlig lön på fliken Övriga uppgifter under Lönearbete - Lönearter.

Kontrollera med ditt kollektivavtal om det finns regler för när den rörliga semesterlönen ska betalas ut. Om det inte finns några regler för detta är det lämpligt att betala ut den rörliga semesterlönen på löneutbetalningen för juni, innan huvudsemestern.

Den rörliga semesterlönen går inte att spara. Det är därför viktigt att kontrollera att rörlig semesterlön är utbetald innan semesterårsavslutet görs. Kontrollera om de finns kvarvarande rörlig semesterlön via semesterskuldlistan. Du skriver ut listan under Utskrifter och Spårning, klickar på Utskrifter och väljer sedan Semester - Semesterskuldlista. I avsnittet Hur betalar jag ut den rörliga semesterlönen? kan du läsa om hur du betalar ut den rörliga semesterlönen.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.