Hur hanterar programmet långtidssjukskrivning över två semesterår?

Sjukfrånvaro är semestergrundande i 180 dagar under insjuknandeåret och ytterligare 180 dagar ett år till. De semestergrundande sjukfrånvarodagarna beräknas per semesterår och kan därför vara antingen per kalenderår eller generellt år, till exempel från 1 april.

Löneprogrammet har inte fullt stöd för hanteringen av sjukfrånvaro över två semesterår utan du behöver i vissa fall lägga in lönearter manuellt vid ett nytt semesterår. Läs mer i avsnittet Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.