Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval kan du ändra inställningar för snabbvalen. Läs mer i avsnittet Snabbval, företagsinställningar eller ta en titt på filmen Registrera avvikelser och arbetad tid med kalendariet.

Gör så här för att registrera sjukfrånvaro i kalendariet vid heltids- eller deltidssjukskrivning:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Markera datum när registreringen ska gälla och välj Sjuk under Snabbval .

Vad som visas i bilden beror på vilka inställningar som gäller för den anställde du arbetar med, exempelvis om den anställde är arbetare eller tjänsteman och har fast månadslön eller timlön.

  1. Om sjukfrånvaron gäller del av dag kan du markera Timmar/dag och ange antal timmar för frånvaron. Om du istället vill ange sjukfrånvaro för del av dag i procent, markerar du Procent av dag och anger en procentsats, exempelvis 50 om sjukfrånvaron gäller halv dag. Om sjukfrånvaron gäller hel dag behöver du inte ange något här eftersom 100 procent av dag är förvalt.

Rutan Skapa inte en karens kan markeras om den anställde har ansökt om, och beviljats, särskilt högriskskydd. Högriskskyddet ger rätt till sjuklön från första dagen av sjuklöneperioden. I vissa fall är rutan markerad och går inte att avmarkera. Läs mer under Skapa inte en karens.

Under Lönearter som kommer att skapas visas vilka lönearter som kommer att skapas på lönebeskeden när du skapar en lönekörning för den aktuella perioden och för vilka dagar sjukfrånvaro kommer att registreras. Om du vill ändra perioden för sjukfrånvaron kan du göra det vid fälet Datumintervall.

Om du vill byta ut eller lägga till lönearter i listan väljer du Koppla löneart till snabbvalstyp. I avsnittet Egna lönearter finns en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv i programmet.

  1. Klicka på OK.

Sjukfrånvaron är nu registrerad i kalendariet och kommer automatiskt med på lönekörningen för perioden.

Långtidssjukskrivning över två semesterår

Vid långtidssjukskrivning är 180 sjukfrånvarodagar semestergrundande under insjuknandeåret och ett år till. 180 semestergrundande sjukfrånvarodagar beräknas per semesterår och kan därför gälla per kalenderår eller generellt år, till exempel från 1 april.

Relaterade avsnitt