Vilka anställda ska rapporteras till Fora?

Om företaget har avtal med Fora ska alla anställda rapporteras, men reglerna skiljer sig åt beroende på om den anställde är arbetare eller tjänsteman. På sidan Anställda som ska rapporteras på fora.se kan du läsa mer.

Relaterade avsnitt