Ackumulatorer, kortläge

Programdelen hittar du under Lönearbete - Ackumulatorer.

På ackumulatorer som är standardackumulatorer är de flesta fält gråmarkerade och går inte att ändra.

Det finns ackumulatorer som samlar information som ska användas för att skapa arbetsgivardeklarationen, rapporteringen till Fora och semesterberäkningen. Uppgifterna i ackumulatorerna används också på många utskrifter som t ex Frånvarolista och Övertidslista.

Alla lönearter är kopplade till en eller flera ackumulatorer. Programmets rapporter hämtar och skriver ut information från ackumulatorerna. Du kan skapa egna ackumulatorer för att spara uppgifter om belopp eller kvantitet. Under Skapa egna utskrifter kan du göra egna rapporter som skriver ut informationen från dessa ackumulatorer. Dina egna ackumulatorer kommer även med på programmets färdiga ackumulatorlistor. Läs mer i avsnittet Skapa egna utskrifter.

Genom spårning kan du söka efter uppgifter om vad som registrerats på anställdas lönebesked. Du väljer då att utgå från en ackumulator. Du kan också använda dig av den färdiga rapporten ackumulatorlista från Utskrifter och Spårning - Spårning för att söka efter information. Läs mer i avsnittet Spårning.

Det finns även en färdig ackumulatorlista under Utskrifter där du kan få information om ackumulatorer.

Vissa ackumulatorer är resultatet av en eller flera andra ackumulatorer och dessa kallas för resultatackumulatorer. Läs mer i avsnittet Resultatackumulatorer.

Relaterade avsnitt

Spårning
Resultatackumulatorer
Skapa ny ackumulator