Spåra

Programdelen hittar du under Utskrifter och Spårning - Spårning.

Du använder Spårning när du snabbt vill hitta uppgifter om vad som registrerats på anställdas lönebesked. Du kan välja om du ska söka på anställda, lönearter, ackumulatorer, bokföringskonton eller lönekörningar.

Det är samma spårningsfönster för alla register men fönstret kan se olika ut beroende på vilket register du valt i Utgå ifrån.

Välj vilken post i registret du vill söka på.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.