Ändra arbetstid för en dag

För anställda som har annan arbetstid för helgdagar, övriga arbetsfria dagar och arbetsdagar med förkortad arbetstid än vad som gäller för företaget så lägger du in arbetstiden för respektive anställd via knappen Ändra arbetstid under Lönearbete - Kalendarium, eller i snabbvalen i kalendariet. Dessa ändringar gäller bara för den anställde du arbetar med och enbart för det aktuella året. När du gjort ändringarna visas den nya arbetstiden för den aktuella dagen med blå text i kalendariet. Ändringen påverkar inte den genomsnittliga sysselsättningsgraden.

Funktionen Ändra arbetstid kan även nås från dialogen Frånvaro-/Närvarotid under Lönearbete - Lönekörningar. Läs mer i avsnittet Frånvaro-/närvarotid.

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Helgdagar m m väljer du vilka arbetstider ska gälla för företaget. Läs mer i avsnittet Helgdagar m m, företagsinställningar.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet
Frånvaro-/närvarotid
Helgdagar m m, företagsinställningar