Inbetalning från anställd

Det kan hända att det uppstår en skuld på ett lönebesked för att avdragen är större än lönen. Det händer också att anställda får ut mer lön än vad de ska ha. Detta kan du reglera i programmet.

Du kan registrera en inbetalning från anställd under samma taxeringsår som den felaktiga lönen betalades ut eller året efter. När det finns en skuld i löneprogrammet, kan du antingen boka bort den direkt på den ordinarie lönekörningen eller skapa en ny lönekörning av typen Inbetalning från anställd, se exempel nedan.

Om skatteavdraget är redovisat till Skatteverket kan det inte betalas tillbaka till arbetsgivaren eftersom skatteavdraget tillhör den anställde så snart det är redovisat till Skatteverket. Det innebär att du som arbetsgivare får begära tillbaka det som redovisats till Skatteverket från den anställde, det vill säga utbetald lön och gjorda skatteavdrag (bruttolönen).

Om den anställde jobbar kvar görs justering av den utbetalda lönen och arbetsgivardeklarationen på nästa lön. Om den anställde har slutat får du göra en omprövning av arbetsgivardeklarationen. Den avdragna skatten regleras sedan hos den anställde när denne får sitt slutskattebesked. Om den anställde vill ha pengarna tidigare kan denne begära jämkning eller förtidsåterbetalning hos Skatteverket.

Läs mer om hur du rättar en arbetsgivardeklarationskatteverket.se.

Relaterade avsnitt