Visma Lön 600

Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå

I bokföringsunderlagen från månadens lönekörningar redovisas skatt och arbetsgivaravgifter som en skuld för företaget. I samband med att du lämnar in arbetsgivardeklarationen och betalar till Skatteverket ska denna skulden bokas bort.

Från version 2019.2 kan du skapa bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå. Inställningen görs under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration på individnivå. Om det finns en markering i rutan Skriv ut bokföringsunderlag under Ändra utskriftsalternativ skapas bokföringsunderlaget när du väljer Skriv ut/skapa fil. Läs mer i avsnittet Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Justera eventuell differens efter uppdatering till version 2019.2

I tidigare versioner redovisades lönekörningens bokföringsunderlag från programmet utan öresavrundning. I bokföringsunderlaget för arbetsgivardeklaration på individnivå i version 2019.2 avrundas bruttolön, förmåner, bilförmån och drivmedelsförmån till hela kronor. Detta gör att det kan bli en differens mellan bokföringsunderlagen på kontot för upplupna arbetsgivaravgifter (exempelvis konto 2731) vid den första arbetsgivardeklarationen efter uppdatering till version 2019.2.

Observera att du bara behöver göra denna justering vid den första arbetsgivardeklarationen efter uppdatering till version 2019.2. Därefter kommer bokföringsunderlagen att stämma överens.

Du kan välja något av dessa alternativ för att justera differensen:

Regionalt stöd eller Forskning och utveckling

Om företaget redovisar medarbetare markerade för Regionalt stöd eller Forskning och utveckling får du välja när reduceringen ska göras. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring kan du markera rutan Kontera 'regionalt stöd' samt 'forskning och utveckling' på bokföringsunderlaget för lönekörningen om du vill att reduceringen ska göras direkt på lönekörningen.

Om rutan inte är markerad bokas full arbetsgivaravgift upp för medarbetaren på bokföringsunderlaget för lönekörningen. Reducering av arbetsgivaravgiften sker först vid rapportering av AGI till Skatteverket. Den totala arbetsgivaravgiften blir därmed lägre än vad som finns uppbokat vid lönekörningen. Differensen kan du bokföra på samma sätt som finns beskrivet i exemplet ovan.

Relaterade avsnitt

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.