Backa avsättningen för arbetstidskonto/arbetstidsförkortning

Du kan backa en avsättning som inte ligger på en låst lönekörning.

Om du under inställningarna för arbetstidsförkortning har markerat Avsättning ska beräknas automatiskt vid varje lönekörning kan du inte backa avsättningen.

Gör så här:

  1. Välj Personal och klicka på Arbetstidskonto resp. Arbetstidsförkortning.

  2. Klicka på länken Backa avsättningen för arbetstidskonto/ Backa avsättningen för arbetstidsförkortning längst ner på sidan.
  3. Välj vilken lönekörning som avsättningen ska registrerats på i fältet Lönekörning.
  4. Klicka på på Ja, backa.
  5. Klicka på OK för att radera alla typer av avsättningar på den aktuella lönekörningen.

Relaterade avsnitt