Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension

Följande beräkningsformler används vid avsättning till tid, pengar och pension.

Arbetstidsförkortning

Du kan läsa mer om beräkningsformlerna i hjälpavsnittet Sammanställning - valblankett arbetstidskonto/arbetstidsförkortning.

Arbetstidskonto

Du kan läsa mer om beräkningsformlerna i hjälpavsnittet Sammanställning - valblankett arbetstidskonto/arbetstidsförkortning.

Relaterade avsnitt