Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension

Följande beräkningsformler används vid avsättning till tid, pengar och pension.

Arbetstidsförkortning

Du kan läsa mer om beräkningsformlerna i hjälpavsnittet Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidsförkortning.

Arbetstidskonto

Du kan läsa mer om beräkningsformlerna i hjälpavsnittet Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidskonto.

Relaterade avsnitt

Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidsförkortning
Underlag och beräkningar på Sammanställning - Valblankett arbetstidskonto
Arbetstidsförkortning/arbetstidskonto - inställningar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.