Beräkningsformler vid avsättning till tid, pengar och pension

Följande beräkningsformler används vid avsättning till tid, pengar och pension.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidskonto

Relaterade avsnitt