Gör inställningar för anställda i rapporten till Collectum

Företag som har tecknat en Collectumförsäkring ska redovisa uppgifter till Collectum varje månad för anställda med ITP1/ITP1 GAF, oavsett om lönen har ändrats eller ej. För anställda som har ITP2/ITP2 GAF eller Alternativ ITP ska redovisning göras när den avtalade lönen ändras för den anställde, vanligtvis en gång per år. I filmen Rapportera till Collectum beskriver vi hur rapporteringen går till.

Så här gör du inställningar för de anställda:

  1. Välj Personal - Anställda.
  2. Välj fliken Rapportering.
  3. Klicka på pilen till höger i fältet Status för att välja/byta status. Då öppnas dialogrutan Ändring av Collectumanslutning.
  4. Välj orsak till anmälan/avanmälan.

För anställd som är tjänstledig ska Avslutad anställning väljas som orsak.

Valet Ansluten pga förflyttning används när du flyttat anställda mellan olika organisationsnummer inom samma koncern.

Om företaget varit anslutet till Collectum innan du började använda Visma Lön 600 ska du välja Nyanmäld och skriva in datumet som den anställde blev ansluten.

  1. Ange från och med vilket datum ändringen ska gälla.
  2. Klicka på OK för att stänga dialogrutan.
  3. Klicka på pilen till höger i fältet Avtalsplan och välj avtalsplan. Läs mer på collectum.se.
  4. Klicka på pennsymbolen vid fältet Kostnadsställe om den anställde tillhör ett annat kostnadsställe än det som är generellt för företaget. Du kan ange ett värde mellan 000-999 eller lämna fältet tomt.
  5. Ange en uppskattad rörlig lönedel per månad för första anställningsåret i fältet Rörlig lönedel, nyanställda för anställd med avtalsplan ITP2, ITP2 GAF eller Alternativ ITP. Exempel på rörlig lön är provision och bonus.
  6. Om en anställd med avtalsplan ITP2, ITP2 GAF eller Alternativ ITP är sjukskriven vid anslutningen till Collectum tar du bort markeringen i rutan Fullt arbetsför och anger sjukskrivningsprocent i fältet Arbetsoförmåga.

Om den anställde är fullt sjukskriven väljer du 100%. Den anställde kommer då inte med i filen. Då ska en sjukanmälan göras till Collectum.

Du ska inte ange någon grad av arbetsoförmåga om en anställd blir sjukskriven under sin pågående anställning, men du ska alltid rapportera när arbetsoförmågan ändras så att den anställde får rätt premie.

Du kan läsa mer om vad som avses med rörlig lön på collectum.se.

Relaterade avsnitt