Rapportera till Collectum

Företag som har tecknat en Collectumförsäkring ska redovisa uppgifter till Collectum varje månad för anställda med ITP1/ITP1 GAF, oavsett om lönen har ändrats eller ej. För anställda som har ITP2/ITP2 GAF eller Alternativ ITP ska redovisning göras när den avtalade lönen ändras för den anställde, vanligtvis en gång per år. I filmen Rapportera till Collectum beskriver vi hur rapporteringen går till.

Att tänka på innan rapporteringen görs till Collectum:

  • Inställningar för respektive anställd ska göras i anställningsregistret. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för att anställda i rapporten till Collectum.
  • Lönearter som ska tas med i rapporteringen ska ha inställning för Collectum under Lönearbete - Lönearter, fliken Övriga uppgifter. I avsnittet Hur beräknas underlaget till Collectum? kan du läsa om hur underlaget beräknas.
  • Innan den månatliga rapporteringen till Collectum görs ska lönekörningen för perioden vara låst. Om det är en årlig redovisning ska alla lönekörningar för året vara låsta.
  • Under "Så här anmäler ni ert företag till internetkontoret" på collectum.se kan du läsa om vad du behöver göra innan du skickar in första filen från Visma Lön 600.

Gör så här för att skapa fil för rapportering till Collectum:

  1. Välj Rapportering - Collectum.
  2. Gör urval för vad som ska tas med i filen.
  3. Klicka på knappen Hämta nya uppgifter.

I listan visas alla anställda som uppfyller de valda villkoren.

  1. Klicka på knappen Skapa fil.
  2. Välj mapp och klicka på Spara för att spara filen.

Som standard sparas filen i mappen Dokument\SPCS\SPCS Lön\xxxxxx-xxxx(org. nummer)\. Om filen ska sparas i annan mapp anger du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Export.

  1. Klicka på Gå till www.collectum.se eller logga in på Collectums internetkontor för att lämna in filen till Collectum.

Relaterade avsnitt