Felmeddelanden vid fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan)

Vid FOS-förfrågan går det inte alltid att få svar från Skatteverket. Här följer felmeddelanden som kan förekomma. Meddelandet visas i kolumnen Meddelande när du har skickat fråga om skatteavdrag till Skatteverket.

Relaterade avsnitt