Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden beräknas från arbetsschemat. Om en anställd arbetar i snitt 20 timmar per vecka på ett företag där arbetstiden för heltid är 40 timmar, blir sysselsättningsgraden 50 procent.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad är ett snittvärde som visar hur sysselsättningsgraden har varierat under semesteråret. Värdet används om den anställde har bytt arbetsschema under semesterperioden och har betydelse för semesterberäkningen. Välj - Personal - Anställda, fliken Lön för att se genomsnittlig sysselsättningsgrad för den anställde.

Semesterlagen för respektive kollektivavtal kan ha olika regler för hur semesterlönen ska räknas ut, exempelvis om den anställde har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället. Om kollektivavtalet inte säger något annat ska semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön användas när sysselsättningsgraden varierar.

I vissa fall kan du behöva ange eller justera den genomsnittliga sysselsättningsgraden manuellt. Det kan gälla om en anställd med semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar har haft deltidsfrånvaro som ej är semestergrundande (om den anställde exempelvis har varit sjuk över 180 kalenderdagar och är sjukskriven 25 procent).

Du kan också behöva beräkna och ange den genomsnittliga sysselsättningsgraden manuellt om alla uppgifter inte är registrerade, exempelvis om du har börjat använda Visma Lön 600 under intjänandeåret för semestern.

Om du vill ange sysselsättningsgraden manuellt väljer du Personal - Anställda, fliken Lön, klickar på pennsymbolen vid Genomsnittlig sysselsättningsgrad, markerar Använd egendefinierad genomsnittlig sysselsättningsgrad och skriver in procentsatsen i fältet.

Beräkning av genomsnittlig sysselsättningsgrad görs bara för den aktuella semesterårsperioden.

Relaterade avsnitt