Anställda, fliken Lön

Programdelen finns under Personal - Anställda, fliken Lön. Här förbereder du ditt arbete med lönekörningarna genom att ange värde för lönevariabler och genom att lägga rätt lönearter under Standardlönebesked.

Här går du också in och ändrar när anställda får annan lön eller när det sker andra permanenta förändringar som påverkar månadens löneutbetalning. Läs mer om ändring av lön i avsnittet Ändra lön för en anställd.

Fönstret ser olika ut beroende på om du har valt löneform Månadslön eller Timlön.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Ändra lön för en anställd
Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom
Inställningar, företagsinställningar
Anställda, fliken Anställning
Välj arbetsschema för anställd
Skapa nytt arbetsschema
Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt
Ta bort resultatenhet och projekt från anställda
Hur betalar jag ut retroaktiv lön?

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.