Bokföring - Konton

När du skapade ditt företag valde du en kontoplanstyp. I programmet skapades då en kontoplan med standardkonton utifrån den valda kontoplanstypen. Valet av kontoplan avgör vilka bokföringskonton programmet föreslår under Lönearbete - Konton.

Du kan ändra nummer och namn på ett bokföringskonto genom att markera kontot i listan, göra ändringar i kolumnerna Konto och Benämning. Klicka sedan på Spara.

Du kan även lägga till och ta bort bokföringskonton. Läs mer i avsnitten Skapa bokföringskonto och Radera bokföringskonto.

Om du vill byta kontoplan väljer du Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföring. Läs mer i avsnittet Bokföring, företagsinställningar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.