Bokföring, företagsinställningar

Inställningar för bokföring görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.

Här finns konton för bokföring av utbetald lön, arbetsgivaravgifter, personalskatter med mera. De inställningar du gör här påverkar hur bokföringsunderlaget för lönekörningen och bokföringsunderlaget för arbetsgivardeklarationen konteras. Förutom från dessa inställningar hämtas även konton från lönearterna och du kan ange bokföringskonton på anställda i anställningsregistret. Om du vill bokföra lönekostnader på resultatenheter och/eller projekt aktiverar du detta med en markering.

Uppbokning av en preliminär beräkning av semesterskulden är aktiverad när du skapar företaget. Uppbokningen kommer att synas på bokföringsunderlaget. Läs mer i avsnittet Bokföring av preliminär semesterskuld.

Relaterade avsnitt

Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration
Företagsinställningar
Utbetalning, företagsinställningar
Skapa nytt företag
Konvertera från XOR Lön, Mamut Lön, Crona Lön eller Norstedts Lön

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.