Koppla löneart

När det krävs flera lönearter för att registrera en avvikelse finns det kopplingar mellan lönearterna som gör att du bara behöver registrera en löneart på lönebeskedet. De kopplade lönearterna visas automatiskt. Den första lönearten i kopplingen kallas "förälder" och den eller de lönearter som är kopplade kallas för "barn".

Om du lägger in lönearter som har kopplingar under Standardlönebesked i anställningsregistret behöver du bara lägga in "föräldern". Det gäller även när du registrerar lönearter som har kopplingar på lönebeskeden. De kopplade lönearterna ("barnen") hämtas automatiskt.

Kopplingarna fungerar bara åt ett håll, du måste alltså veta vilken löneart som är "förälder" och börja med den.

Gör så här för att koppla löneart:

  1. Välj Lönearbete - Lönearter.
  2. Markera den löneart som ska vara "förälder" och som du ska koppla lönearter till.
  3. Välj fliken Grunduppgifter.
  4. Klicka på Kopplade lönearter.
  5. Markera fältet Löneart och klicka på registersymbolen till höger i fältet.
  6. Du kan koppla flera lönearter till en löneart.

  7. Välj vilken löneart som ska kopplas till lönearten.
  8. Skriv 100,00 i fältet Procent om du vill ha samma antal eller belopp på den kopplade lönearten som du har på "föräldern". Du måste skriva in en procentsats i fältet.

Om du vill ta bort koppling till löneart högerklickar du på raden och väljer Ta bort rad .

Relaterade avsnitt