Koppla löneart till snabbvalstyp

När du arbetar med snabbval i kalendariet och vid löneregistreringen får du förslag på vilka lönearter som ska användas.

Snabbvalen täcker de flesta företags behov och därför är det sällan som inställningarna behöver ändras, men om du har skapat egna lönearter kan du behöva ändra snabbvalsinställningarna.

Gör så här för att ändra inställning för ett snabbval:

  1. Välj Lönearbete - Lönearter.
  2. Markera snabbvalet i listan.
  3. Klicka på länken Koppla löneart till snabbvalstyp.

Du når samma val om du väljer Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Snabbval, dubbelklickar på Ändra snabbvalsinställningar.

  1. Klicka på registersymbolen till höger i fältet Löneart och välj vilken löneart snabbvalstypen ska kopplas till.

När det står Auto vid en snabbvalstyp finns det inga alternativa lönearter att koppla till. Den löneart som är förinställd av programmet väljs. Om du vill välja en annan löneart måste du först skapa en ny. Läs mer i avsnittet Skapa egna lönearter.

Om det står Fel i kolumnen finns det flera lönearter att välja mellan och du måste välja vilken löneart som ska gälla för snabbvalet.

  1. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt