Skapa nytt projekt

Gör så här för att skapa ett nytt projekt:

  1. Välj Lönearbete - Projekt.
  2. Klicka på knappen Ny eller använd Ctrl+N.

Markören placeras på en tom rad längst ner i listan. Det går bra att manuellt placera markören på en tom rad längst ner i listan istället för att klicka på Ny.

  1. Skriv koden i fältet Projekt och namnet i fältet Benämning.

Du kan använda max tio tecken, både bokstäver och siffror, i fältet Projekt.

Kolumnen Aktiv markeras automatiskt.

  1. Klicka på knappen Spara för att spara alla förändringar.

Relaterade avsnitt

Projekt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.