Personalhistorik

I personalhistoriken kan du se förändringar som har gjorts i anställningsregistret. Historiken används bland annat vid rapportering till Fora, Collectum , ByggLÖSEN till Byggnads, SCB Konjunkturstatistik, löner för privat sektor, SCB Lönestrukturstatistik, retroaktiv löneberäkning och arbetsgivarintyg. I avsnittet Rapportera och ta fram statistik hittar du länkar till de olika rapporterna.

Det är inte alla förändringar i anställningsregistret som registreras i personalhistoriken, utan bara uppgifter som anges i fält som är definierade för att påverka historiken.

Gör så här om du vill ta fram en rapport med personalhistorik:

  1. Välj Personal - Anställda.
  2. Klicka på knappen Personalhistorik.
  3. Gör urval för vilka anställda, vilka fält och vilken period som ska tas med i personalhistoriken under Urval.
  4. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut personalhistoriken till skrivare, pdf-fil eller skicka via e-post.

Du kan välja att inte ta med förändringar som gjorts i anställningsregistret i rapporten över personalhistorik. Klicka på knappen Justering för att göra dessa inställningar. Läs mer i avsnittet Justering av personalhistorik.

Relaterade avsnitt

Justering av personalhistorik
Arbeta med anställda