Personalkort

En anställd har rätt att fråga dig om det finns personuppgifter om denne registrerade i löneprogrammet. I ett sådant fall måste du kunna delge dessa uppgifter till den anställde. I programmet gör du det enklast genom att skriva ut personalkort under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Personal och markera Personalkort. Personalkortet innehåller alla uppgifter som finns registrerade om den anställde i löneprogrammet.

Relaterade avsnitt

Utskrifter

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.