Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt

Om du vill bokföra anställdas löner på resultatenheter och/eller projekt ska du först aktivera funktionen.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföring.
  2. Markera Resultatenheter och/eller Projekt vid fältet Redovisning av lönekostnader görs på.

Nu är funktionen aktiverad. Nästa steg är att registrera resultatenheter och/eller projekt i anställningsregistret.

Om du importerar från Visma Tid eller annat tidsredovisningssystem med fördelning i filen så hämtas resultatenhet och projekt från importfilen. Du ska därför inte lägga in resultatenhet eller projekt på den anställde i Visma Lön 600, utan fälten Resultatenhet/Projekt ska lämnas tomma.

  1. Välj Personal - Anställda, fliken Lön.
  2. Klicka på knappen till höger om fältet Resultatenhet.
  3. Välj vilken resultatenhet den anställdes lön ska fördelas på.

Du kan fördela lönen på flera resultatenheter. I fältet Fördeln. % anger du procentsats.

När du arbetar med löneregistrering kommer den anställdes lön att bokföras både på bokföringskonto och på en eller flera resultatenheter. Resultatenheten registreras automatiskt i kolumnen Res. Enhet under Standardlönebesked på alla lönearter som bokförs på ett resultatkonto.

Om lönen är fördelad på flera resultatenheter visas den informationen under Standardlönebesked och även i fältet Resultatenhet.

  1. Gör på samma sätt för att välja och fördela Projekt på anställd.

Läs mer i avsnitten Skapa ny resultatenhet och Skapa nytt projekt om du vill skapa ny resultatenhet/nytt projekt.

Relaterade avsnitt

Resultatenheter
Skapa ny resultatenhet
Projekt
Skapa nytt projekt